News

Sort by: Latest / Older

Successful control audit of ISO 9001 and ISO 14001 in the KIG Group

03. 8. 2020

In July, a control audit according to the ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015 standards was performed by Bureau Veritas for all companies in the KIG Group (KIG d.d., KIG KGA d.o.o. and MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. NOVA GORICA).

No non-compliances were identified, but we received some recommendations and observations that we will take into account in our future operations.

More

KIG built a bicycle shed for Gen-i

21. 7. 2020

We have created a bicycle shed for Gen-i, which encourages the micro-mobility of the company's employees. The bike shed safely stores electric bikes and e-scooters, and it is made in accordance with all the requirements provided by the rules on cycling infrastructure.

More

Measuring the organizational climate and employee satisfaction

03. 4. 2020

MSIN group: Checking the organizational climate and employee satisfaction is an excellent diagnostic tool for indentifying possible areas where taking measures and improving the situation are needed. The study is designed to open possibilities for raising employee satisfaction and to implement changes and measures in the areas that are deemed critical by the employees.

V skupini MSIN redno izvajamo merjenje organizacijske klime in zadovoljstva med zaposlenimi. Raziskava  o klimi in zadovoljstvu zaposlenih je bila v SKUPINI MSIN izvedena tretje leto zapored. Projekt smo izvedli v vseh podjetjih skupine. Raziskava v letu 2011 je temeljila na medsebojni primerjavi rezultatov merjenja v letu 2010 in 2009. Udeležba v raziskavi je bila 74%. Povprečna klima v skupini je na glede na pretekli dve leti višje ocenjena, prav tako vse dimenzije klime beležijo porast. Med najvišje ocenjenimi dimenzijami so odnos do kakovosti, inovativnost, motivacija, zadovoljstvo in notranji odnosi. Med srednje ocenjenimi dimenzijami so vodenje, pripadnost, organiziranost, strokovno usposabljanje in komuniciranje. Najnižje ocenjena dimenzija je nagrajevanje in razvoj kariere. Med podjetji z najvišje ocenjeno povprečno oceno klime izstopata podjetje EGP d.d. Škofja loka in Kremen d.d. Najnižje ocenjena klima v letu 2011 je bila v podjetju Žima d.d. in Keko Varicon d.o.o. Žužemberk.

More

KIG notice

06. 3. 2020

Dear Sir/ Madam, We would like to inform you that work in the KIG Group is going undisturbed and that we have taken all the necessary preventive measures related to the possibility of coronavirus spread: • All employees are aware of the requirements for personal hygiene and handling to reduce the risk of viral or other infections, which is also our continuing practice. • We restricted our business trips and do not plan business trips to the risk areas.

More

MSIN GROUP SKI COMPETITION AT STARI VRH

30. 1. 2020

Eight employees have registered for the MSIN skiing competition held at Stari vrh near Škofja Loka. The skiers competed in three age categories, and we won first place in two, completed with third place in third category.

More

Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Next