Načela investiranja

Nadpovprečen kapitalski donos

  • MSIN se osredotoča na vlaganja v družbe v težavah, saj te obljubljajo potencial za ustvarjanje vrednosti, vodstvena ekipa MSIN pa ima bogate izkušnje in edinstvene sposobnosti, da zagotovi rezultate.
  • MSIN vlaga v družbe, v katerih lahko pridobi popoln nadzor nad kapitalom družbe.
  • MSIN pomaga družbam v svojem portfelju, da dosežejo hitrejšo rast kot njihovi tekmeci in tako ustvarijo dodano vrednost.
  • To dosegamo s spodbudami za vodstvo, doslednim nadzorom rezultatov in v prihodnost usmerjenimi strategijami.
  • Podjetnike in vodstvo spodbujamo k pridobitvi deleža v podjetjih, ki jih vodijo.

Rast in razvoj družbe

Smo dolgoročno in ciljno usmerjeni lastniki. Skupaj z vodstvom podjetij in zaposlenimi nas zanima konkurenčnost in uspešnost naših podjetij.

Največ pozornosti namenjamo naslednjim ciljem:

  1. nadpovprečen kapitalski donos;
  2. rast in razvoj družbe;
  3. optimalna izkoriščenost vseh resursov podjetij in primerna finančna struktura;
  4. obvladovanje poslovnih tveganj;
  5. zadovoljstvo vseh deležnikov poslovnega procesa.


Želimo, da podjetja investirajo v dolgoročno konkurenčnost, zato jih spodbujamo pri naložbah v kadre in tehnologijo ter usmerjamo v strateške prevzeme in partnerstva.

S ključnimi kadri v svojih podjetjih imamo partnerski odnos pri ustvarjanju ekonomske dodane vrednosti. Svojim vodstvenim kadrom omogočamo tudi vključevanja v lastniško strukturo družb, ki jih vodijo.