Nove investicije

Usmeritev naložb

Svoje naložbe osredotočamo na srednje velika slovenska podjetja z visokim deležem izvoza ter lastniškimi tehnologijami, izdelki in storitvami:

 1. manj odvisna od slovenskega/jugovzhodnoevropskega gospodarstva;
 2. bolj konkurenčna zaradi ostrejšega tržnega okolja;
 3. boljše možnosti financiranja;
 4. možna so višja vlaganja v ljudi, tehnologije, blagovne znamke in marketing;
 5. večje možnosti za pridobivanje talentov;

Ciljne industrije

S svojimi naložbami merimo na v prihodnost usmerjene in trajnostne industrije, kot so:

 • varnostno tiskanje in pakiranje;
 • upravljanje prometa;
 • rešitve na področju tesnil;
 • mikroelektronika;
 • alternativne energije in čiste tehnologije;
 • trajnostna prehrana in kmetijstvo.

Vedno si z zanimanjem ogledamo nove priložnosti za vlaganje. V zadnjih letih se je povečalo število podjetij, ki so izgubila svojo konkurenčno prednost in zašla v finančne težave. Veliko podjetij čaka na »konec krize« in se ne zaveda, da je trenutno stanje »nova normalnost«. Kar smo videli v zadnjih letih, ne smemo jemati kot krizo, ampak kot temeljni premik v načinu, kako morajo podjetja poslovati na tržišču.Če nam želite predstaviti novo naložbeno priložnost, se obrnite na Marka Moharja na naslovu marko.mohar@msin.si.