Prednosti investiranja MSIN

MSIN je slovensko dolgoročno uspešno zasebno investicijsko podjetje. S podjetji v svojem portfelju nam je v zadnjih letih uspelo doseči konstantno rast in za vsako podjetje v skupini stremimo k dvomestnim rezultatom EBITDA. Kot zasebni vlagatelji imamo še večji interes za zdrav razvoj svojih podjetij in nadpovprečne rezultate denarnega pretoka kot institucionalni vlagatelji.

Prednosti družbe MSIN kot vlagatelja so:


1) Izkušen vodilni kader:

Naše vodstvo in vodilni kader imata bogate izkušnje na področju prestrukturiranja proizvodnih podjetij v Sloveniji. Poleg tega ima naša ekipa več desetletij osebnih izkušenj v različnih vodstvenih funkcijah na področju kontrolinga, financ, prodaje, marketinga in upravljanja z blagovnimi znamkami v svetovnih podjetjih, kot so IBM, Motorola, W.L.Gore, Swatch AG in Activa Group. Z združitvijo svojih različnih sposobnosti na področjih strategije družb, podjetniških financ, poslovnega razvoja, kontrolinga in operacij, prodaje in marketinga ter pravnih zadev smo ustvarili eno izmed najsposobnejših in najbolje usposobljenih ekip v Sloveniji.

2) Močna podpora:
MSIN aktivno upravlja svoj portfelj podjetij. S podrobnim letnim poslovnim načrtom ter skozi četrtletna in mesečna srečanja sodelujemo z vodstvenimi ekipami podjetij na ključnih poslovnih področjih, kot so financiranje podjetij, strategija družbe, poslovni razvoj, prodaja in marketing, raziskave in razvoj, služba za stranke in kakovost.

3) Človeški pristop:
Dolgoročni uspeh MSIN in podjetij v njegovem portfelju je odvisen od sposobnosti privabiti, ohraniti in razviti zaposlene, ki lahko zagotovijo nenehno donosno rast. Leta 2011 smo razvili kadrovsko politiko MSIN, v kateri smo opredelili osrednje elemente svoje strategije in načel glede človeških virov. Predpogoj za delo z ljudmi je spoštovanje in zaupanje. V podjetjih, ki so v lasti MSIN, ni prostora za nestrpnost, nadlegovanje ali diskriminacijo.

4) Varnost:
Kot del večje skupine podjetij imajo naša podjetja možnost premagati kratkoročne težave v času gospodarske recesije. Prisotni smo v različnih industrijah in vse imajo različne cikle. Nekatere so bolj kot druge odvisne od trenutnega dogajanja na tržiščih. Pripadnost skupini, ki ima prodaje v višini več kot 60 milijonov evrov in več kot 800 zaposlenih, daje vsem našim zaposlenim občutek varnosti in pripadnosti.

5) Sinergije

Zagotavljamo najboljše prakse po celotnem portfelju in združujemo strokovnjake z različnih področij, da najdejo skupinske sinergije:

  1. optimiziranje financiranja podjetij;

  2. boljši nakupni pogoji preko skupinskih pogodb ali združenega nakupovanja;
  3. deljenje najboljših praks;
  4. razvoj vodstva;

  5. mednarodni poslovni razvoj;
  6. 
kadrovska politika;
  7. mreža strank.