Novice

Sortiranje: Novejši / Starejši

KIG d.d. pridobil pogodbo za izdelavo registrskih tablic za Bosno in Hercegovino za obdobje 2016-2020

07. 7. 2016

Avtomobilske registrske tablice so najbolj prepoznaven izdelek podjetja KIG d.d., prve tablice so bile izdelane že davnega leta 1961. Poleg več desetletne dobave tablic za Slovenijo, smo ponosni na uspešno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, kjer smo prvič sodelovali na javnem razpisu leta 2005  in vse od takrat je bil dobavitelj registrskih tablic KIG d.d. Zadnji razpis je bil objavljen septembra 2015. Po vseh pritožbah konkurentov in celo ponovljenem razpisu, je bil na koncu pravnomočno izbran KIG d.d.  Pogodba je bila podpisana 23.junija 2016 in to za naslednje štiriletno obdobje do leta 2020.

Več

Donit na sejmu AchemAsia 2016

13. 6. 2016

V Donitu smo uspešno zaključili sejem AchemAsia 2016. V treh dneh trajanja sejma je našo stojnico obiskalo več kot 100 različnih obiskovalcev.

S predstavitvijo izbranih materialov in ciljno usmerjenostjo smo na dogodku pustili dober vtis. S svojimi strankami in ostalimi deležniki na tržišču smo načeli razpravo o tem, kako spodbuditi naravi bolj prijazno uporabo tesnil.

Poleg tega smo uspešno izvedli trening pravilne uporabe naših tesnilnih materialov. Udeležilo se ga je 10 novih potencialnih strank; vsi so iz kemične industrije, trenutno pa uporabljajo konkurenčne proizvode. Razložili smo jim prednosti uporabe Donitovih materialov ter kakšno podpori jim nudimo. Dokazali smo, da je stranka pri nas v središču pozornosti. Izid je obetaven. Prvi sporazum smo že zaključili, z ostalimi udeleženci pa smo v resnih pogovorih.

Ves čas trajanja sejma AchemAsia 2016 smo si prizadevali pokazati naš največji doprinos na tržišču – zaupanja vredno partnerstvo, močno podporo in kakovostne proizvode ter ustvarjanje popolnega prileganja (Donitov slogan v angleščini: A Perfect Fit).

Več

Donit na 6. Izvoznem fokusu

13. 6. 2016

V prispevku vodje marketinga Hansa Houmarka  je bilo prikazano, kako smo se v podjetju Donit načrtno lotili izboljšanja svojega položaja pri ključnih mednarodnih kupcih – kako smo jih izbrali in kaj smo naredili, da smo iz položaja B prišli na višjo raven sodelovanja. Koristno za vse, ki hočejo in iščejo poti,  kako izboljšati svoj položaj pri obstoječih kupcih.

http://www.izvozni-fokus.si/6-izvozni-fokus-26-maj-2016/

Več

V Donitu svojim sodelavcem priznavamo zasluge

13. 6. 2016

Pri proizvodnji "kompleksno zgrajenih kompozitnih materialov" vstopajo v proces izdelave mehkih tesnilnih materialov različne sestavine, med katerimi so elastomerni materiali, vlaknasti materiali in specialni materiali. Ciljne lastnosti izdelka se dosežejo z ustrezno makromolekularno sestavo, strukturo in morfologijo sestavin, pri čemer vsaka prispeva delež s svojimi značilnimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Za razvoj takšnih materialov so potrebne interdisciplinarne raziskave z različnih področij kemije, kot so organska, anorganska in polimerna kemija, kemija materialov idr.

V Donitu si prizadevamo k izboljšanju kakovosti življenja in varovanju našega okolja, bogatitvi ponudbe svojih izdelkov in utrjevanju svoje raziskovalne in razvojne zmogljivosti s poglabljanjem znanja in inovacij tudi s sodelovanjem z domačimi raziskovalnimi inštitucijami. K temu sta v letih 2012 do 2014 pripomogla Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za gospodarstvo, ki sta skupaj sofinancirala operacije krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih. Vanje se je vključil tudi Donitov raziskovalni tim z dr. Michelom Stephanom in mag. Ksavrom Meškom ter strokovnjaki organske kemije, dr. Barbara Mohar iz Kemijskega inštituta, Ljubljana, in prof. dr. Boris Šket iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani. Uspeli so razviti novo generacijo mehkih tesnilnih materialov Doniflex® na osnovi grafitnih ter organskih in anorganskih vlaken, ki imajo izboljšane lastnosti (odporni do 350 °C pri 100 bar) in jih proizvajajo po okolju prijaznem »vodnem« postopku. Poleg tega so razvili tudi v svetu edinstven laminiran tesnilni material na osnovi grafita, Grafilit® IQ, ki prenese visoke temperature ter je visoko kemijsko in mehansko odporen (do 400 °C pri 200 bar), specialni »anti-stick« površinski premaz pa omogoča enostavno vzdrževanje/menjavo tesnila. 

Nedavni raziskovalni dosežki našega podjetja so tudi na področju razvoja novih modelov tesnil za priznano petrokemično industrijo ter evropske raziskovalne jedrske reaktorje in jedrske elektrarne.

Več

Uspešna recertifikacija ISO 9001 in ISO 14001 v KIGu

10. 6. 2016

V mesecu aprilu in mesecu maju sta bili izvedeni recertifikacijski presoji po ISO 14001 ter ISO 9001 standardih. Presojevalci podjetja Bureau Veritas so izrazili zadovoljstvo, da je zavedanje skrbi za okolje ter zavedanja kakovosti v podjetju na vedno višji ravni.

Pohvalili so dejstvo, da je podjetje uspešno nadomestilo izpad nekaterih kupcev iz preteklosti z novimi. Neskladnosti so bile manjše in so bile uspešno rešene ter implementirane v sistem poslovanja. Izdana sta bila tudi že oba certifikata z veljavnostjo do leta 2018, ko prideta v veljavo nova standarda.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sodelavcem in sodelavkam za ves trud, ki ga namenjajo, da oba sistema delujeta ter dajeta pozitivne rezultate.

Več

Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Naprej