Novice

Sortiranje: Novejši / Starejši

EGP - prvo grafično embalažno podjetje v Sloveniji, ki je pridobilo certifikat za mednarodno priznan standard varnega proizvajalca embalaže

05. 2. 2014

Zagotavljanje varnosti in kvalitete živil je eden večjih globalnih trendov, ki ga v podjetju EGP zaznavajo pri njihovih partnerjih in strankah. Zaradi vse večjega poudarka na zagotavljanju varnosti in kvalitete živil, se tudi embalažna industrija nenehno prilagaja trendom živilske panoge. Posledično pakiranje živil, zaradi vse večje ozaveščenosti potrošnikov, kot tudi zaradi vse višjih standardov, ki jih zahtevajo trgovci, nenehno doživlja spremembe. Z mislijo na prihodnost so v podjetju EGP vpeljali standard Global Standard for Packaging and Packaging Materials (v nadaljevanju standard BRC), ki ga je leta 1998 izdalo trgovinsko združenje iz Velike Britanije imenovano British Retail Consortium.

Britanski tehnični standard je postal osnova za ocenjevanje proizvajalcev blagovnih znamk. Standard BRC je mednarodno sprejet certificiran program kakovosti in varnosti, ki je  uveljavljen po celem svetu, v 20337 podjetjih (1073 prav na področju embalaže iz papirja, kartona). Glavne zahteve v standardu BRC se nanašajo na uvedbo sistema HACCP, dokumentiran sistem vodenja kakovosti in obvladovanje standardov okolja, procesov in osebja. Za EGP uvedba standarda BRC pomeni bistveno nadgradnjo zakonodaje in predpisov s področja, ki pokriva materiale in izdelke, namenjene za stik z živili.

V EGP so mnenja, da izbiro načina pakiranja ne določajo samo tehnologija in cena ampak tudi varnost izdelka za končnega potrošnika. Z uveljavitvijo standarda BRC, so prvo grafično embalažno podjetje v Sloveniji, ki se je odzvalo na trende v svetu. S certifikatom BRC so pridobili na konkurenčnosti, ugledu in prepoznavnosti. Ne le pri partnerjih iz živilske panoge, ampak tudi pri partnerjih iz farmacevtske branže in pri drugih, katerim je varnost izdelkov enako pomembna. Podprti s certifikatom BRC se bodo lažje uveljavili tudi pri partnerjih na tujih trgih, kar je skladno s strategijo podjetja.

 

Več

Donit Tesnit s prevzemom belgijskega podjetja do novih trgov in okrepljenega vodstva

30. 1. 2014

Podjetje Donit Tesnit, d.o.o., je konec lanskega leta prevzelo belgijsko družbo DISSeurope, ki se ukvarja s trženjem tesnilnih rešitev in prodajo tesnil končnim kupcem. Cilj nakupa je, da družbi združita moči in pospešita rast poslovanja ter izboljšata dostop do strateških mednarodnih trgov. Obenem se Donitu Tesnitu odpirajo vrata do številnih kupcev v industrijskem zaledju pristanišč Antwerpen in Rotterdam.


V okviru dogovora je Johan De Sloovere, ustanovitelj DISSeurope, postal novi izvršni direktor Donita Tesnita in bo odgovoren za nadaljnji razvoj in uvajanje poslovne strategije na področju tesnilnih plošč in industrijskih tesnil ter za povečanje prodaje na mednarodnih trgih in za dejavnosti trženja.


Zvone Hrovat, dolgoletni izvršni direktor, bo svoje delo nadaljeval na tem položaju in bo v upravi zadolžen za vodenje in poslovanje podjetja v Sloveniji,  pri čemer bo zagotavljal nadaljevanje kakovosti proizvodnje v proizvodnih obratih v Medvodah in Trebnjem. Poleg tega bo nadziral in koordiniral področja financ, kadrov, kakovosti in razvoja ter nekatere slovanske trge.

Več

KIG d.d. se bo predstavil na sejmu Euroshop

29. 1. 2014

V času od 16.2. do 20.2.2014 bo KIG d.d. razstavljal na vodilnem svetovnem sejmu za trgovinsko opremo Euroshop v Düsseldorfu. Na sejmu bo sodelovalo preko 2.000 razstavljavcev iz 53 držav. Organizator pričakuje, da bo sejem obiskalo več kot 100.000 oseb, od tega preko 1.000 novinarjev iz 37 držav. KIG se bo prvič predstavil s ponudbo sistema za spodbujanje prodaje: PROMOSIS ( promoting shopping through interactive systems). S tem bo KIG prestopil okvirje dobavitelja trgovinske opreme in postal sodoben ponudnik celovitih in modernih rešitev.

Več

Inovacije, koristni predlogi

06. 1. 2014

Vzpodbujanje inovacij in koristnih predlogov bo v letu 2014 ena izmed pomembnejših aktivnosti v podjetju KIG d.d.

Za dober začetek je konec leta 2013 bil podan s strani zaposlenega koristen predlog, ki je bistveno skrajšal rok izdelave letev ter jo tudi pocenil:
kovinske letve za S.Oliver zdaj operemo s parnim čistilnikom, namesto, da jih brusimo. Vodi je bilo dodano čistilno sredstvo, ki ne obremenjuje okolja.
Rezultati so boljši kot jih dosežemo z brušenjem, tako da smo izboljšali tudi kvaliteto.,
Prihranek pri naročilu, ki smo ga izdelali po novem postopku,  je bil ocenjen na 1.500 eur. Ker pa bomo te vrste izdelek v letu 2014 še izdelovali, bo prihranek nastajal tudi v bodoče. Predlagatelju smo se javno zahvalili in mu na kolegiju uprave izročili simbolično nagrado. Upamo, da bo to vzpodbudilo tudi ostale zaposlene k razmišljanju o izboljšavah.

Več

V skupini KIG prišlo do zanimivega izuma

02. 12. 2013

V skupini KIG spodbujamo raziskovanje in inovativne tehnološke rešitve za uspešnejše poslovanje. Tako je letos ob menjavi računalniškega programa za vodenje proizvodnje registrskih tablic prišlo do zanimivega izuma, katerega predmet je optimalna tehnična realizacija poslovnega procesa od naročila in izdelave, do dobave serij registrskih oznak cestnih vozil. Izvedli smo tudi patentno prijavo z naslovom: IZDELAVA SERIJ REGISTRSKIH OZNAK VOZIL V CESTNEM PROMETU Z UPORABO UNIVERZALNIH ŠTEVILSKIH SISTEMOV. Prepričani smo, da bomo v naslednjih letih s tem izumom dosegli odločilno konkurenčno prednost na trgu in s tem povečali obseg poslovanja skupine KIG.

Več

Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Naprej