Novice

Sortiranje: Novejši / Starejši

KIG d.d. je izvedel investicijo v zamenjavo energenta v lakirnici

28. 8. 2013

KIG d.d. je v lakirnici prešel iz utekočinjenega naftnega plina na zemeljski plin. Namen te investicije je prihranek (po izračunih do 30%). Tak način pa nam omogoča tudi spremljanje dnevne porabe energije.

Več

V podjetju KIG KGA d.o.o. smo uspešno prestali ratifikacijsko presojo sistema varovanja informacij

23. 7. 2013

Omenjeni standard je podjetje KIG KGA d.o.o. kot proizvajalec registrskih tablic, pridobilo v letu 2010. V letošnjem letu smo uspešno prestali zahtevno ratifikacijsko presojo.

Za podjetje, ki vpelje tovrsten standard, pomeni to kakovosten znak varovanja informacij. Standard je namenjen še posebej podjetjem, ki uporabljajo notranje in/ali zunanje računalniške sisteme s shranjenimi zaupnimi informacijami, podjetjem katerih poslovni procesi so odvisni od informacijskih sistemov, ter vsem ostalim podjetjem, ki se preprosto želijo prilagoditi zahtevam informacijske varnosti.

Več

Kig d.d. je v mesecu juniju izvedel prevzem 26% lastniškega deleža v družbi Meblo Signalizacija

19. 7. 2013

Kig d.d. je v mesecu juniju uspešno izvedel prevzem 26% lastniškega deleža v družbi Meblo Signalizacija in tako postal 100% lastnik te mlade in perspektivne družbe. Meblo Signalizacija je prav tako v juniju izkoristila nakupno opcijo po pogodbi o franšizingu, sklenjeno z Meblo Holding d.d. in si tako pridobila lastništvo blagovne znamke Meblo Signalizacija in vseh njenih izvedenk na področju prometne signalizacije in povezanih dejavnosti.

Po prevzemu lastništva je Kig d.d. dokapitaliziral Meblo Signalizacijo d.o.o. in s tem bistveno okrepil oz. izboljšal njen finančni položaj.

Več

V podjetju KIG d.d. izvedena preselitev režijskega dela zaposlenih v skupne prostore

02. 7. 2013

V sklopu ukrepov prestrukturiranja je bila izvedena tudi preselitev režijskega dela zaposlenih v skupne prostore.

S tem ukrepom, ko na enem mestu združujemo prodajo, nabavo, tehnično podporo in načrtovanje proizvodnje, bo zagotovljen večji in pravočasen pretok informacij ter skrajšane poti poteka  medsebojne dnevne komunikacije. Strošek selitve oz. prenova prostorov ne bo presegel 5.500 eur.

Več

V podjetju KIG d.d. smo v mesecu maju uspešno prestali ratifikacijsko presojo po ISO 9001

31. 5. 2013

Tako že 15 leto zapored sledimo našemu cilju po po izboljševanju sistemov in procesov ter kakovost naših izdelkov in storitev. Našim kupcem moramo zagotoviti visoko kakovostne izdelke in storitve, kajti le zadovoljstvo kupcev je ključno za uspešno poslovanje družbe. S prenovo in definiranjem poslovnih procesov povečujemo konkurenčnost naše družbe.

Več

Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Naprej