Novice

Sortiranje: Novejši / Starejši

Prejem odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS d.d.

23. 2. 2018

Dne 23.2.2018 je družba MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik), prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-1/2018-14, z dne 22.02.2018, s katero je ta ugotovila, da je prevzemna ponudba prevzemnika, za 200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake CETG zmanjšano za 150.371 delnic oznake CETG, ki jih ima prevzemnik že v lasti, ter zmanjšano za 9.000 delnic oznake CETG, ki so v lasti družbe OPTIMUS NALOŽBE, družba za svetovanje in investiranje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 12, 2000 Maribor, ki deluje usklajeno s prevzemnikom, torej skupno za 40.629 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake CETG ciljne družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: ciljna družba), ki je trajala od 19.01.2018 do 19.02.2018, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi odločbe navedla, da jo je prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 54. člena ZPre-1 obvestil, da je v času od 19.01.2018 do 19.02.2018 prevzemno ponudbo sprejelo 99 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 6.812 delnic ciljne družbe z oznako CETG, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 3,41 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Priloga: Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-1/2018-14 z dne 22.02.2018

Več

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS d.d.

21. 2. 2018

Na podlagi 54. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) družba MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik) objavlja obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje (v nadaljevanju: ciljna družba) na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-1/2018-7 z dne 11.1.2018. 

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno dne 19.1.2018 do vključno dne 19.2.2018, je ponudbo sprejelo 99 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 6.812 delnic ciljne družbe z oznako CETG, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 3,41 odstotka vseh delnic ciljne družbe.

Prevzemnik ima tako, skupaj s 150.371 delnicami ciljne družbe, katere je imel v lasti na dan objave prevzemne ponudbe, v lasti 157.183 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 78,59 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik izjavlja, da je skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta ter 53. člena ZPre-1 prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspešna.

Več

KIG z novo tehnološko pridobitvijo

31. 1. 2018

V januarju smo v Kigu v proizvodnjo postavili nov CNC mizni rezalnik folije Aristo.

Novi rezalnik nam bo omogočal razrez tiskane folije, saj z vgrajeno kamero prepoznava pred tiskano grafiko ter jo izrezuje. Vgrajen ima tudi frekvenčni nož, ki je novost na trgu strojev za rezanje mikro-prizmatičnih materialov, saj med rezanjem rezilo premika z visoko frekvenco ter za seboj zapira pore v foliji, kar preprečuje uhajanje vode v notranjost materiala.

Več

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

18. 1. 2018

Prevzemnik, družba MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, objavlja prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, kot izhaja iz priložene datoteke.

Več

EGP razstavlja na sejmu Pharmapack 2018

17. 1. 2018

Obveščamo vas, da se bo EGP kot razstavljavec znova udeležili mednarodnega poslovnega sejma Pharmapack Europe, ki bo v Franciji, v Parizu.

Sejem bo potekal od 7. do 8. februarja 2018 v Paris Expo Porte de Versailles. Na letošnjem sejmu Pahrmapack Europe bodo predstavili nove tehnološke rešitve, tako v premium, kot tudi v funkcionalni embalaži in embalaži z implementiranimi varnostnimi rešitvami.

Veseli bodo vašega obiska na naši stojnici št. E43 v hali št. 7.1

Vljudno vabljeni!

Več

Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Naprej