Novice

Sortiranje: Novejši / Starejši

Aprila smo v proizvodnjo KIG uspešno postavili ter zagnali novo hidravlično upogibno stiskalnico LVD Easy – Form 135/30.

10. 5. 2018

Nova stiskalnica je računalniško podprta z programsko opremo CADMAN B3D s katerim lahko že v pisarni simuliramo potek krivljenja in s tem onemogočimo morebitne napake, katere bi se lahko pojavile pri samem postopku. Zaradi povečane višine hoda in globine grla bomo lažje izdelovali zahtevne izdelke predvsem na področju prometne signalizacije. Izdelke bomo lahko bolj natančno izdelovali, ker ima stiskalnica vgrajen laserski sistem EASY FORM, kateri izvede meritev na krivljenem kosu vsakih 20milisekund in zaradi tega se zmanjša količina napačno krivljenih kosov. Tovrstna naprava je ena ključnih naprav v pločevinarski proizvodnji in njen nakup pomeni bistveno izboljšanje operacije krivljena tako po kvaliteti, času kot po raznovrstnosti opcij. Vrednost naložbe: 210.000 eur.

Več

KIG na INTERTRAFFICU že četrtič zapored

09. 4. 2018

Tudi letos smo se udeležili sejma Intertraffic v Amsterdamu, na katerem smo razstavljali tri KIG-ove programe s področja prometa. Osrednja tema so bile rešitve za registrske tablice oz. naš program VERESIS, ki zagotavlja strojne in programske rešitve za izdelavo registrskih tablic. Prikazani so bili tudi znaki z notranjo osvetlitvijo, ki so zaradi mnogih prenov tunelov po Evropi, iskano blago na trgu. V skladu z našo strategijo, v kateri smo kot cilj postavili izdelavo infrastrukture za e-mobilnost, smo razstavljali tudi našo rešitev za polnjenje in izposojo električnih koles.

Obisk na sejmu je bil nad pričakovanji, saj smo navezali veliko novih potencialnih kontaktov in se srečali z že obstoječimi kupci.

Več

KIG intenzivno pristopa k izvajanju nove strateške usmeritve

28. 2. 2018

V letu 2017 je KIG sprejel novo strategijo razvoja v kateri je poudaril in podrobneje določil usmeritev prometne divizije v izdelke in rešitve za področje ECO Mobility Systems z vodilnim motivom: SMART, CLEAN, SAFE. V ta namen sta se že oblikovala dva razvojna projekta in sicer eBRB (e BIKE Rent Box) in EHPP (AC električne hišne polnilnice za e vozila). V teku so dogovori s potencialnimi strateškimi partnerji o sodelovanju in izvedbi projektov, za katere je KIG razvil idejno rešitev.

Več

Prejem odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS d.d.

23. 2. 2018

Dne 23.2.2018 je družba MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik), prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-1/2018-14, z dne 22.02.2018, s katero je ta ugotovila, da je prevzemna ponudba prevzemnika, za 200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake CETG zmanjšano za 150.371 delnic oznake CETG, ki jih ima prevzemnik že v lasti, ter zmanjšano za 9.000 delnic oznake CETG, ki so v lasti družbe OPTIMUS NALOŽBE, družba za svetovanje in investiranje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 12, 2000 Maribor, ki deluje usklajeno s prevzemnikom, torej skupno za 40.629 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake CETG ciljne družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: ciljna družba), ki je trajala od 19.01.2018 do 19.02.2018, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi odločbe navedla, da jo je prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 54. člena ZPre-1 obvestil, da je v času od 19.01.2018 do 19.02.2018 prevzemno ponudbo sprejelo 99 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 6.812 delnic ciljne družbe z oznako CETG, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 3,41 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Priloga: Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-1/2018-14 z dne 22.02.2018

Več

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS d.d.

21. 2. 2018

Na podlagi 54. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) družba MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik) objavlja obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje (v nadaljevanju: ciljna družba) na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-1/2018-7 z dne 11.1.2018. 

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno dne 19.1.2018 do vključno dne 19.2.2018, je ponudbo sprejelo 99 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 6.812 delnic ciljne družbe z oznako CETG, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 3,41 odstotka vseh delnic ciljne družbe.

Prevzemnik ima tako, skupaj s 150.371 delnicami ciljne družbe, katere je imel v lasti na dan objave prevzemne ponudbe, v lasti 157.183 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 78,59 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik izjavlja, da je skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta ter 53. člena ZPre-1 prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspešna.

Več

Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Naprej