Novice

Sortiranje: Novejši / Starejši

KIG in EMU skupaj začenjata nov posel

07. 4. 2016

EMU Group je razvil novo kolekcijo stolov iz aluminija. Zagon proizvodnje je stekel v EMU Group, vendar je izražena namera po selitvi proizvodnje (strojev, orodij in priprav) v KIG. Po prejemu pozitivnih rezultatov testiranja vzorcev izdelanih v KIGu, se selitev v KIG izvede v dogovorjenem in natančno določenem časovnem okviru, saj smo v tem obdobju sredi najvišje sezone za prodajo vrtnega pohištva. Prvotna ocena predvideva zagon proizvodnje v mesecu juniju 2016.

Več

Družba KIG na sejmu Intertraffic v Amsterdamu

11. 5. 2016

Družba KIG se je predstavila na najpomembnejšem svetovnem sejmu namenjenem novostim na področju prometne infrastrukture, vodenja prometa, pametne mobilnosti ter prometne varnosti. V sklopu programa License Plate Solutions smo predstavili celovit sistem za obvladovanje in vodenje procesa proizvodnje registrskih tablic – VERESIS ter »office edition« stroja za nadzorovano uničevanje tablic. Drugi del razstavnega prostora v okviru programa Traffic Solutions pa je bil namenjen programu tunelskih znakov z LED notranjo osvetlitvijo. Sejemska predstavitev je bila uspešna, saj je pritegnila pozornost veliko obiskovalcev oz potencialnih kupcev z vsega sveta.

Več

Podjetje KIG d.d. za svoje zaposlene organiziral športne igre

31. 5. 2016

KIG je v okviru Načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu izvedel športni igre

Dne 20.5.2016 so se zaposleni v skupini KIG srečali na športno- zabavnem dogodku v okviru načrta promocije zdravja. Zaposleni so tekmovali v 5ih skupinah, vsak s svojim imenom in zaščitnim znakom v 5ih disciplinah. Poskrbeli smo tako za športno udejstvovanje vseh udeležencev kot tudi za obilo zabave. Prireditev je popestril tudi nagradni srečelov, saj smo od naših dobaviteljev in podjetij v skupini MSIN, uspeli pridobiti dovolj nagrad za vse zaposlene, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Več

Uspešna recertifikacija ISO 9001 in ISO 14001 v KIGu

10. 6. 2016

V mesecu aprilu in mesecu maju sta bili izvedeni recertifikacijski presoji po ISO 14001 ter ISO 9001 standardih. Presojevalci podjetja Bureau Veritas so izrazili zadovoljstvo, da je zavedanje skrbi za okolje ter zavedanja kakovosti v podjetju na vedno višji ravni.

Pohvalili so dejstvo, da je podjetje uspešno nadomestilo izpad nekaterih kupcev iz preteklosti z novimi. Neskladnosti so bile manjše in so bile uspešno rešene ter implementirane v sistem poslovanja. Izdana sta bila tudi že oba certifikata z veljavnostjo do leta 2018, ko prideta v veljavo nova standarda.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sodelavcem in sodelavkam za ves trud, ki ga namenjajo, da oba sistema delujeta ter dajeta pozitivne rezultate.

Več

V Donitu svojim sodelavcem priznavamo zasluge

13. 6. 2016

Pri proizvodnji "kompleksno zgrajenih kompozitnih materialov" vstopajo v proces izdelave mehkih tesnilnih materialov različne sestavine, med katerimi so elastomerni materiali, vlaknasti materiali in specialni materiali. Ciljne lastnosti izdelka se dosežejo z ustrezno makromolekularno sestavo, strukturo in morfologijo sestavin, pri čemer vsaka prispeva delež s svojimi značilnimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Za razvoj takšnih materialov so potrebne interdisciplinarne raziskave z različnih področij kemije, kot so organska, anorganska in polimerna kemija, kemija materialov idr.

V Donitu si prizadevamo k izboljšanju kakovosti življenja in varovanju našega okolja, bogatitvi ponudbe svojih izdelkov in utrjevanju svoje raziskovalne in razvojne zmogljivosti s poglabljanjem znanja in inovacij tudi s sodelovanjem z domačimi raziskovalnimi inštitucijami. K temu sta v letih 2012 do 2014 pripomogla Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za gospodarstvo, ki sta skupaj sofinancirala operacije krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih. Vanje se je vključil tudi Donitov raziskovalni tim z dr. Michelom Stephanom in mag. Ksavrom Meškom ter strokovnjaki organske kemije, dr. Barbara Mohar iz Kemijskega inštituta, Ljubljana, in prof. dr. Boris Šket iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani. Uspeli so razviti novo generacijo mehkih tesnilnih materialov Doniflex® na osnovi grafitnih ter organskih in anorganskih vlaken, ki imajo izboljšane lastnosti (odporni do 350 °C pri 100 bar) in jih proizvajajo po okolju prijaznem »vodnem« postopku. Poleg tega so razvili tudi v svetu edinstven laminiran tesnilni material na osnovi grafita, Grafilit® IQ, ki prenese visoke temperature ter je visoko kemijsko in mehansko odporen (do 400 °C pri 200 bar), specialni »anti-stick« površinski premaz pa omogoča enostavno vzdrževanje/menjavo tesnila. 

Nedavni raziskovalni dosežki našega podjetja so tudi na področju razvoja novih modelov tesnil za priznano petrokemično industrijo ter evropske raziskovalne jedrske reaktorje in jedrske elektrarne.

Več

Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Naprej