Novice

Sortiranje: Novejši / Starejši

Kako pravilno vgraditi tesnilo?

22. 9. 2020

To izveste kmalu, saj v Donitu na to temo pripravljajo kratke izobraževalne videe.

Na fotografiji je utrinek s snemalnega dne.

Več

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

13. 10. 2020

Prevzemniki Bernardka Maučec Cigan iz Murske Sobote, Franc Banfi iz Murske Sobote in družba MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, objavljajo prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, kot izhaja iz priložene datoteke. Veljavnost ponudbe je od vključno dne 14. 10. 2020 do vključno dne 23. 11. 2020, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z Zpre-1.

Več

Donit predstavlja nove video vsebine na temo pravilne vgradnje tesnil

15. 10. 2020

V Donitu so nedavno objavili prvega od izobraževalnih videov na temo pravilne vgradnje tesnil. Slabo izvedena vgradnja lahko povzroči puščanje medija ali celo hujše – katastrofo! Zato je potrebno dosledno upoštevanje nabora pravil, ki jih bodo v Donitu skozi video vsebine predstavili postopoma. V prvem delu je razloženo, kako mazanje pritrdilnih elementov vpliva na uspešno zatesnitev. Vabljeni k ogledu na povezavi (v angleškem jeziku): https://youtu.be/ZEE7LQVZK4Y

Več

Donit Tesnit, d.o.o. nadaljuje z video izobraževalnimi vsebinami

26. 11. 2020

V Donitu so objavili že drugi izobraževalni video na temo pravilne vgradnje tesnil. Slabo izvedena vgradnja lahko povzroči puščanje medija ali celo hujše – katastrofo! Zato je potrebno dosledno upoštevanje nabora pravil, ki jih v Donitu skozi video vsebine predstavljajo postopoma.

V drugem videu je razloženo, kako vrstni red zategovanja pritrdilnih elementov vpliva na zatesnitev. Vabljeni k ogledu na povezavi (v angleškem jeziku): https://youtu.be/PglYi-OZzzI

Prvi video, ki govori o pomembnosti mazanja pritrdilnih elementov, pa je dostopen na tej povezavi (prav tako v angleškem jeziku): https://youtu.be/ZEE7LQVZK4Y

Več

Prejem odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

01. 12. 2020

Dne 30. 11. 2020 je družba MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MSIN d.o.o.), kot eden od prevzemnikov prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-5/2020-21 z dne 27. 11. 2020, s katero je le-ta ugotovila, da je prevzemna ponudba prevzemnikov MSIN d.o.o., Bernardke Maučec Cigan in Franca Banfija (v nadaljevanju: prevzemniki) za 50.792 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake APMR, zmanjšano za 48.200 delnic oznake APMR, ki jih ima v lasti družba LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, ki s prevzemniki deluje usklajeno, torej skupno za 2.592 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake APMR ciljne družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5065011000 (v nadaljevanju: AP MS d.d. ali ciljna družba), ki je trajala od vključno 14. 10. 2020 do vključno 23. 11. 2020, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi odločbe navedla, da so jo prevzemniki skladno s tretjim odstavkom 54. člena ZPre-1 obvestili, da je v času od vključno 14. 10. 2020 do vključno 23. 11. 2020 prevzemno ponudbo sprejelo 12 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 108 delnic ciljne družbe z oznako APMR, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 0,21 odstotka delnic ciljne družbe z oznako APMR. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe oznake APMR prevzemniki niso določili najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato je Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotovila, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Priloga: Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-5/2020-21 z dne 27. 11. 2020

Več

Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Naprej