Naša vizija in cilji

Prednosti

Z vstopom v Evropsko unijo leta 2005 je slovensko gospodarstvo postalo del velikega in razvitega tržišča. V postprivatizacijskem obdobju še vedno obstaja velika potreba po konsolidaciji lastniških struktur in prestrukturiranju podjetij v Sloveniji.

Naša vizija

Naša vizija je postati sodoben, mednarodno usmerjen poslovni konglomerat. Svoje cilje zasledujemo s kombinacijo inovacije, sodobnega znanja, sistematičnega pristopa in podjetniške motiviranosti.

Cilji

Poslanstvo družbe je prepoznavati investicijske priložnosti in jih z našim načinom upravljanja, motiviranimi zaposlenimi in jasno zastavljenimi cilji spremeniti v dolgoročno uspešne projekte.

Na področju novih naložb se osredotočamo na slovenska podjetja z lastniškimi tehnologijami, izdelki in storitvami ter visokim deležem izvoza s skupnimi letnimi prodajami v višini nad 10 milijonov do 50 milijonov evrov.