O podjetju MSIN


Začetki skupine MSIN segajo v leto 2002, ko sta družbi M. B. Satler Investicije d. o. o., ter ADM Storitve d. o. o., ki sta ustanoviteljici družbe MSIN d. o. o., postali lastnici družbe KIG d. d.

Sprva se je 23. 7. 2004 kot delniška družba oblikovala družba Mohar Satler Investicije d. d.

10. 4. 2009 je prišlo do spremembe pravnoorganizacijske oblike in imena družbe.

MSIN danes

Danes ima skupina MSIN upravljavske deleže v družbah CETIS d. d., KIG d. d., EGP d.o.o. in DONIT TESNIT, d. o. o. s skupno okoli 950 zaposlenimi.

Kapitalsko smo povezani tudi z družbama Kremen d. d., in Žima d. d., v katerih je skupno več kot 80 zaposlenih.