Podatki podjetja

Ime podjetja: MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje
Skrajšano ime: MSIN d.o.o.
Sedež podjetja: Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Vodstvo: Peter Groznik (Managing Director) in Radenko Mijatović (Managing Director)
Matična številka podjetja: 17159840000
Ident. št. za DDV: SI73320633
Vložna št. vpisa v Srg.: 1/36325/00
Št. računa ter banka: SI56 3400 0101 7578 088 odprt pri Sparkasse d.d.
SI56 2900 0005 5519 747 odprt pri Unicredit Banka Slovenija d.d.
Telefon: + 386 (0) 1 242 02 60
Faks: + + 386 (0) 1 242 02 64
Država: Slovenija
E-pošta: info@msin.si
Spletno mesto: http://www.msin.si
Osnovni kapital: 83.458,52 EUR