Prednosti Svetovanja MSIN

MSIN zagotavlja lastnikom podjetij v težavah vrhunske svetovalne storitve

Naše prednosti so:

 • izjemni pretekli rezultati s ponavljajočim se vzorcem uspešnosti;
 • ne zagotovimo samo svetovalnih storitev obstoječemu vodstvu, temveč tudi vodstvena znanja pooblaščenemu podjetju;
 • zmožnost pritegniti posameznike z velikim potencialom, da podjetju dodajo vrednost na ključnih področjih med fazo prestrukturiranja:
  • 
 upravljanje in kultura družbe;
  •  po potrebi intenzivno prestrukturiranje;
  •  poslovna inteligenca in razvoj trga;
  •  ustvarjanje trajnostne vrednosti;
 • možnost udeležbe z lastnim kapitalom;
 • vse na enem mestu: celosten pristop MSIN, pri katerem ni potrebna nobena dodatna stran za rešitev podjetja v težavah.

Pristop Svetovanja MSIN vlagateljem pomaga

 1. že na začetku prihraniti premoženje;
 2. kratkoročno stabilizirati finančne rezultate podjetja;
 3. srednjeročno izboljšati poslovno odličnost in stroškovno strukturo;
 4. dolgoročno iz obstoječe naložbe ustvariti večjo vrednost.
Če želite izvedeti več o pristopu Svetovanja MSIN ali se želite pogovoriti o priložnostih svetovanja, se obrnite na Marka Moharja na naslovu marko.mohar@msin.si.